Brama do Europy Środkowej i Wschodniej Liderem Zielonej Transformacji. Express Biznesu o terminalu Baltic Hub