Kategorie Gryf Gospodarczy Kategorie Gryf Gospodarczy

Lider innowacji

Lider eksportu

Lider odpowiedzialności społecznej

Pomorski start-up

Lider kształcenia zawodowego

Gmina przyjazna przedsiębiorcom

Gryf medialny

Lider przedsiębiorczości młodzieżowej

Lider inwestycji