Kategorie gryf 2019 Kategorie gryf 2019

Lider innowacji

Lider eksportu

Lider odpowiedzialności społecznej

Pomorski start-up

Lider kształcenia zawodowego

Gmina przyjazna przedsiębiorcom

Gryf medialny

Lider przedsiębiorczości młodzieżowej

Lider inwestycji