Strona główna

Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy to najbardziej prestiżowa i najstarsza nagroda gospodarcza w województwie pomorskim. Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 2000 roku, a celem inicjatywy jest promocja przedsiębiorczości oraz docenienie najlepszych pomorskich firm. Udział w konkursie jest bezpłatny. Tytuł laureata i wyróżnienie otrzymują najlepiej rozwijające się, innowacyjne firmy oraz gminy.

Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości i odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.

Sponsor i Partnerzy
Patroni medialni