Gryf Gospodarczy
Chcemy uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, to nasz obowiązek ale i naturalna konsekwencja naszej obecności w regionie. Baltic Hub – lider odpowiedzialności społecznej

Chcemy uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, to nasz obowiązek ale i naturalna konsekwencja naszej obecności w regionie. Baltic Hub – lider odpowiedzialności społecznej

Fot. Materiały promocyjne Baltic Hub
19.05.2023
Joanna Tor-Martynow
Joanna
Tor-Martynow
AUTOR
Joanna Tor-Martynow
Joanna
Tor-Martynow
19.05.2023

Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. (do niedawna DCT Gdańsk Sp. z o.o.) jest największym i najszybciej rozwijającym się terminalem kontenerowym na Morzu Bałtyckim. Obsługiwane są tu największe kontenerowce świata. To jedyny terminal głębokowodny w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Azji. Pomimo ogromnych nakładów pracy związanych z utrzymaniem wysokiej pozycji na rynku, firma aktywnie uczestniczy też w życiu społeczności lokalnej. Inwestuje w infrastrukturę społeczną, aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz zachęca osoby starsze do uczestnictwa w życiu społecznym. Baltic Hub współpracuje także z lokalnymi instytucjami i realizuje liczne projekty, związane m.in. ze środowiskiem, edukacją, lokalną historią czy zapobieganiem wykluczeniu określonych grup społecznych.

Busole – azymut na lokalne potrzeby

Otrzymali Państwo Gryfa Gospodarczego jako Lider Odpowiedzialności Społecznej. Wśród wielu inicjatyw, Kapituła doceniła szczególnie Busole 2021. Proszę opowiedzieć coś więcej na temat tego projektu.

Pod koniec 2021 r. ogłosiliśmy I edycję konkursu grantowego pod nazwą „Busole 2021”. Naszym celem było wyłonienie oraz sfinansowanie projektów, najbardziej odpowiadających na potrzeby społeczne lokalnych mieszkańców. Do programu mogły zgłosić się organizacje non-profit, szkoły, przedszkola, fundacje, organizacje zajmujące się szeroko pojętą ochroną zdrowia i promocją sportu, działające na terenie sąsiadujących z Baltic Hub dzielnic – Stogi, Przeróbka, Krakowiec-Górki Zachodnie.

Fot. Materiały promocyjne Baltic Hub Fot. Materiały promocyjne Baltic Hub

Jakie było zainteresowanie konkursem i jaki był jego cel?

Pierwsza edycja Busoli to 2 500 odbiorców, 7 organizacji pozarządowych i 250 tysięcy złotych – mamy poczucie, że to fantastyczny wynik i realna pomoc dla mieszkańców naszego regionu.

W całym projekcie chodzi przede wszystkim o budowanie długofalowych więzi z naszymi sąsiadami, mieszkańcami dzielnic – jako inwestor chcemy odpowiadać na lokalne potrzeby i mieć nieustający kontakt ze społecznością wokół Baltic Hub.

Budowanie relacji ze społecznością lokalną

Czy odpowiedzialność społeczna w biznesie jest ważna? Czy takie działania mają przełożenie na funkcjonowanie firmy? A może w dzisiejszych czasach to po prostu konieczność?

Działania te mają przede wszystkim odzwierciedlenie w misji i duchu naszej firmy. Istotą działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu jest według nas słuchanie i wzmacnianie otoczenia firmy. Chcemy wychodzić naprzeciw potrzebom społeczności, które z nami sąsiadują. Wierzymy, że nie tylko dialog, lecz wspólne działanie buduje trwałe relacje, oparte na zaufaniu i szacunku.

Fot. Piotr Połoczański. Gala wręczenia Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2022” Fot. Piotr Połoczański. Gala wręczenia Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2022”

Tylko w 2021 roku zrealizowaliście Państwo prawie 20 różnych inicjatyw, w tym m.in. kino na plaży, bibliotekę społeczną, posiłki dla lekarzy, czy dla seniorów. Prowadziliście też działania na rzecz przeciwdziałania cyberwykluczeniu osób z niepełnosprawnością. Dlaczego ważny jest dla Was aktywny udział w życiu lokalnej społeczności? Co daje firmie zaangażowanie w życie społeczności lokalnej?

Jako Baltic Hub jesteśmy częścią industrialnego krajobrazu wybrzeża Morza Bałtyckiego. W zakresie gospodarczym pełnimy jedną z kluczowych ról w systemie logistyki i spedycji. Mamy poczucie, że oprócz wymiaru globalnego, bardzo ważne jest to gdzie i dla kogo działamy lokalnie.

Sąsiadująca z nami społeczność podejmuje szereg inicjatyw i dba o to, aby dzielnice Gdańska rozwijały się w najlepszy możliwy sposób. To mieszkańcy są barometrem potrzeb dzielnicy. Jesteśmy liderem na Morzu Bałtyckim i nasza pozycja przekłada się również na fakt, że chcemy być liderem również w zakresie dialogu i wsparcia mieszkańców. Realizacja najróżniejszych inicjatyw, skierowanych do społeczności lokalnej, zarówno tych najmłodszych jak i starszych, jest dla nas niezwykle wartościowym elementem pracy.

Dziękuję za rozmowę.

Więcej informacji na temat działalności terminalu (także o działaniach w obszarze CSR) – na stronie Baltic Hub.

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Konkursu pod numerem 58 32 68 123
lub pod adresem e-mail prp@pomorskie.eu

Biuro konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk