Gryf Gospodarczy
Jak skutecznie przyciągnąć inwestorów oraz budować partnerskie relacje z lokalnymi firmami? Rozmowa IBnGR z wójt gminy Słupsk – Barbarą Dykier

Jak skutecznie przyciągnąć inwestorów oraz budować partnerskie relacje z lokalnymi firmami? Rozmowa IBnGR z wójt gminy Słupsk - Barbarą Dykier

Materiały promocyjne gminy Słupsk
05.05.2023
Joanna Tor-Martynow
Joanna
Tor-Martynow
AUTOR
Joanna Tor-Martynow
Joanna
Tor-Martynow
05.05.2023

Gmina Słupsk zdobyła wyróżnienie w ostatniej edycji Gryfa Gospodarczego, w kategorii Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom. Kapituła doceniła przede wszystkim liczne spotkania samorządu z przedsiębiorcami oraz działania na rzecz inwestorów. W Urzędzie Gminy działa też dedykowany Punkt Obsługi Inwestora.

Atrakcyjność inwestycyjna

Rozwój gminy w dużej mierze zależy od inwestycji na jej terenie. Jest to szczególnie istotne dla gminy wiejskiej, jaką jest Słupsk, gdzie 80% stanowią grunty rolne i leśne, na których niemożliwe jest prowadzenie działalności pozarolniczej. Gmina ma jednak swoje mocne strony pod względem inwestycyjnym. Dzięki doskonale prowadzonej polityce, na jej terenie przygotowane i tworzone są w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne. Słupsk jest też atrakcyjny lokalizacyjnie – gmina leży pomiędzy Gdańskiem a Szczecinem. Po zakończeniu budowy drogi ekspresowej łączącej oba te miasta, atrakcyjność ta jeszcze wzrośnie. Zaletą gminy jest także dostępność wykwalifikowanych pracowników – nie brakuje tu specjalistów z branży przetwórstwa rybnego czy meblowej. Ich kompetencje będzie można także wykorzystać w nowych gałęziach przemysłu, jak offshore czy energetycznej.

Przedsiębiorstwa, które zdecydują się zainwestować w gminie Słupsk, w razie problemów czy pytań, mogą zwrócić się do swojego dedykowanego opiekuna w urzędzie gminy. Przez dwa pierwsze lata, inwestorzy zwolnieni są także podatku od nieruchomości.

Materiały promocyjne gminy Słupsk Materiały promocyjne gminy Słupsk

Działania na rzecz przedsiębiorczości

Gmina prowadzi działania wspierające postawy przedsiębiorcze u dzieci i młodzieży. Jednym z takich działań jest powołanie młodzieżowej Rady Gminy, która dysponując własnymi środkami, uczy młodszych mieszkańców zarządzania budżetem. Gmina stara się też wspierać młodzież w wyborze ścieżki zawodowej. Wielu przedsiębiorców współpracujących z samorządem, umożliwia podjęcie praktyk zawodowych w swoich firmach. Spotkania z lokalnymi firmami pomagają w określeniu najpilniejszych potrzeb przedsiębiorców, np. identyfikacją najbardziej pożądanych na lokalnym rynku pracy zawodów. Jest to korzyść zarówno dla firm, które mają problemy z dostępnością wykwalifikowanych pracowników, jak i dla młodzieży, wybierającej kierunek kształcenia. Jak podkreśla Pani wójt – „zależy nam, by po ukończeniu szkoły każdy znalazł w naszej gminie możliwość zatrudnienia”.

Zapraszamy do przeczytania rozmowy Marcina Wandałowskiego z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową z wójt gminy Słupsk Barbarą Dykier, na stronie Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Konkursu pod numerem 58 32 68 123
lub pod adresem e-mail prp@pomorskie.eu

Biuro konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk