Gryf Gospodarczy
LIDER ROZWOJU KOMPETENCJI logo kategorii

Nowa kategoria konkursowa

Przed nami kolejna edycja konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy, a wraz z nią do konkursu dołączy nowa kategoria LIDER ROZWOJU KOMPETENCJI. Jest to kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które:

  • dbają o podnoszenie kompetencji i umiejętności osób tworzących firmę, w tym: właścicieli i pracowników różnych szczebli w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
  • dokonują bieżącej identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych,
  • traktują politykę szkoleniową jako uczenie się przez całe życie, będące stałym i ciągłym procesem, który obejmuje również inwestowanie w szkolenia lub kursy podnoszące umiejętności, w tym pozwala na przekwalifikowanie zgodnie z potrzebami firmy,
    inwestują w rozwój pracowników, wykorzystując w tym celu środki finansowe własne i z innych źródeł, w tym Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Doceniane będą także inicjatywy np.:

  • rozwijanie wewnętrznej kultury organizacyjnej firmy nastawionej na dzielenie się wiedzą, w tym angażowanie w procesy rozwojowe doświadczonych pracowników (mentoring),
  • zwiększanie gotowości do adaptacji do zmiennych warunków społeczno-gospodarczych oraz otwartość na nowe wyzwania, w tym korzystanie z dostępnych na rynku usług w celu identyfikowania i rozwijania talentów oraz potencjału pracowników np. poradnictwa zawodowego, coachingu.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem tegorocznej edycji. Wkrótce więcej informacji o nadchodzącej 23. edycji konkursu!

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Konkursu pod numerem 58 32 68 123
lub pod adresem e-mail prp@pomorskie.eu

Biuro konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk