Gryf Gospodarczy
Nowa kategoria konkursowa

Nowa kategoria konkursowa

16.06.2021
Małgorzata Gołębiewska
Małgorzata
Gołębiewska
AUTOR
Małgorzata Gołębiewska
Małgorzata
Gołębiewska
16.06.2021

Jedną z nowości tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy jest kategoria LIDER ZIELONEJ TRANSFORMACJI. Jest to kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które wprowadzają systemowe rozwiązania w procesie produkcji lub  organizacji, w realny sposób minimalizujące negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko np.:

  • wprowadzają zmiany niosące za sobą ograniczenie powstawania śladu węglowego czy wodnego (np. korzystają z lokalnych zasobów / produktów itp.),
  • wdrażają rozwiązania mające na celu zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych gazów / pyłów do atmosfery,
  • wprowadzają do swojej działalności rozwiązania i produkty znacząco ograniczające wytwarzanie odpadów, tworzą dedykowane rozwiązania i produkty ekologiczne, (np. biorą odpowiedzialność za produkowane przez siebie odpady, dbają o recykling / utylizację opakowań własnych produktów), używają biodegradowalne materiały itp.),
  • poszerzają wykorzystanie nowoczesnych technologii / ekoinnowacji pozwalających na prowadzenie działalności w sposób bardziej zrównoważony.

Doceniane będą także rozwiązania prowadzące do trwałych zmian zachowań innych grup interesariuszy (konsumentów, dostawców, partnerów biznesowych itp.)

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Konkursu pod numerem 58 32 68 123
lub pod adresem e-mail prp@pomorskie.eu

Biuro konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk