Przejdź do komentarzy

Gryf 2018 Gryf 2018

19. edycja Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy wprowadza nowe kategorie konkursowe, które odzwierciedlają najważniejsze dla gospodarki regionu obszary rozwojowe. Po raz pierwszy konkurs łączy kilka ważnych inicjatyw gospodarczych, umożliwiając wyróżnienie także tych podmiotów, które budują otoczenie biznesu i wpływają na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Ważne miejsce w tegorocznej edycji zajmuje edukacja biznesowa, stąd pojawiły się kategorie umożliwiające nagrodzenie organizacji wspierających uczniów i studentów stawiających  pierwsze kroki w biznesie.

Kategorie gryf 2018 Kategorie gryf 2018

Pomorskie start-up

POMORSKI START-UP to nagroda skierowana do przedsiębiorstw, które funkcjonują nie dłużej niż 5 lat i wyróżniają się: 

• nowatorskim pomysłem (wizją) lub stworzeniem innowacyjnego produktu/usługi,

• efektywnością pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy,

• społeczną i biznesową wartością start-up,

• ambitnymi planami rozwojowymi,

• kooperacją z instytucjami gospodarczymi, naukowymi.