Przejdź do komentarzy

Kategorie Gryf Gospodarczy Kategorie Gryf Gospodarczy

Pomorski start-up

POMORSKI START-UP to nagroda skierowana do przedsiębiorstw, które funkcjonują nie dłużej niż 5 lat i wyróżniają się: 

• nowatorskim pomysłem (wizją) lub stworzeniem innowacyjnego produktu/usługi,

• efektywnością pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy,

• społeczną i biznesową wartością start-up,

• ambitnymi planami rozwojowymi,

• kooperacją z instytucjami gospodarczymi, naukowymi.