Przejdź do komentarzy

Gryf 2018 Gryf 2018

19. edycja Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy wprowadza nowe kategorie konkursowe, które odzwierciedlają najważniejsze dla gospodarki regionu obszary rozwojowe. Po raz pierwszy konkurs łączy kilka ważnych inicjatyw gospodarczych, umożliwiając wyróżnienie także tych podmiotów, które budują otoczenie biznesu i wpływają na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Ważne miejsce w tegorocznej edycji zajmuje edukacja biznesowa, stąd pojawiły się kategorie umożliwiające nagrodzenie organizacji wspierających uczniów i studentów stawiających  pierwsze kroki w biznesie.

Kategorie gryf 2018 Kategorie gryf 2018

Lider odpowiedzialności społecznej

LIDER ODPOWIEDZIALNOŚĆI SPOŁECZNEJ to nagroda skierowana  do przedsiębiorstw, które: 

• wdrożyły działania w obszarze CSR,

• podejmują próby mierzenia wpływu CSR wobec poszczególnych grup interesariuszy,

• są zaangażowane w działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,

• konsekwentnie realizują działania wspierające rodzinę oraz umożliwiające pracownikom zdrową równowagę pomiędzy rozwojem zawodowym a realizowaniem siebie w życiu prywatnym,

• wspierają i wdrażają działania na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza takie, które mają pozytywny wpływ na otoczenie firmy,

• współpracują w obszarze CSR z organizacjami pozarządowymi.