Skip to Content

Kategorie Gryf Gospodarczy Kategorie Gryf Gospodarczy

Lider odpowiedzialności społecznej

LIDER ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ to nagroda skierowana  do przedsiębiorstw, które mają zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego oraz: 

• wdrożyły działania w obszarze CSR w sposób wykraczający poza wymogi prawne w dziedzinie ekologii,

• podejmują próby mierzenia wpływu CSR wobec poszczególnych grup interesariuszy,

• są zaangażowane w działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,

• konsekwentnie realizują działania wspierające rodzinę oraz umożliwiające pracownikom zdrową równowagę pomiędzy rozwojem zawodowym a realizowaniem siebie w życiu prywatnym,

• wspierają i wdrażają działania na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza takie, które mają pozytywny wpływ na otoczenie firmy,

• współpracują w obszarze CSR z organizacjami pozarządowymi.