Przejdź do komentarzy

Gryf 2018 Gryf 2018

19. edycja Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy wprowadza nowe kategorie konkursowe, które odzwierciedlają najważniejsze dla gospodarki regionu obszary rozwojowe. Po raz pierwszy konkurs łączy kilka ważnych inicjatyw gospodarczych, umożliwiając wyróżnienie także tych podmiotów, które budują otoczenie biznesu i wpływają na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Ważne miejsce w tegorocznej edycji zajmuje edukacja biznesowa, stąd pojawiły się kategorie umożliwiające nagrodzenie organizacji wspierających uczniów i studentów stawiających  pierwsze kroki w biznesie.

Kategorie gryf 2018 Kategorie gryf 2018

Lider kształcenia zawodowego

LIDER KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO to nagroda skierowana do pracodawców, którzy :

• angażują się i aktywnie wspierają kształcenie zawodowe uczniów podejmując współpracę ze szkołami zawodowymi z województwa pomorskiego,

• wykazują się minimum dwuletnią współpracą ze szkołą zawodową z województwa pomorskiego (publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży) kształcącą w zawodzie wpisującym się w co najmniej jedną branżę kluczową dla rozwoju województwa pomorskiego,

• współpracują ze szkołami zawodowymi w co najmniej dwóch z niżej wymienionych obszarów: 

a. Inwestycje w bazę techniczno-dydaktyczną szkół,

b. Doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów,

c. Tworzenie klas patronackich,

d. Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego,

e. Doskonalenie zawodowe nauczycieli,

f. Organizowanie przez pracodawców konkursów/turniejów dla uczniów,

g. Opracowywanie/opiniowanie programów nauczania dla zawodu,

h. Współtworzenie oferty kształcenia ustawicznego.