Przejdź do komentarzy

Kategorie Gryf Gospodarczy Kategorie Gryf Gospodarczy

Lider kształcenia zawodowego

LIDER KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO to nagroda skierowana do pracodawców, których firmy mają zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego oraz:

• angażują się i aktywnie wspierają kształcenie zawodowe uczniów podejmując współpracę ze szkołami zawodowymi z województwa pomorskiego,

• wykazują się minimum dwuletnią współpracą ze szkołą zawodową z województwa pomorskiego (publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży) kształcącą w zawodzie wpisującym się w co najmniej jedną branżę kluczową dla rozwoju województwa pomorskiego,

• współpracują ze szkołami zawodowymi w co najmniej dwóch z niżej wymienionych obszarów: 

a. Inwestycje w bazę techniczno-dydaktyczną szkół,

b. Doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów,

c. Tworzenie klas patronackich,

d. Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego,

e. Doskonalenie zawodowe nauczycieli,

f. Organizowanie przez pracodawców konkursów/turniejów dla uczniów,

g. Opracowywanie/opiniowanie programów nauczania dla zawodu,

h. Współtworzenie oferty kształcenia ustawicznego.