Przejdź do komentarzy

Gryf 2018 Gryf 2018

19. edycja Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy wprowadza nowe kategorie konkursowe, które odzwierciedlają najważniejsze dla gospodarki regionu obszary rozwojowe. Po raz pierwszy konkurs łączy kilka ważnych inicjatyw gospodarczych, umożliwiając wyróżnienie także tych podmiotów, które budują otoczenie biznesu i wpływają na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Ważne miejsce w tegorocznej edycji zajmuje edukacja biznesowa, stąd pojawiły się kategorie umożliwiające nagrodzenie organizacji wspierających uczniów i studentów stawiających  pierwsze kroki w biznesie.

Kategorie gryf 2018 Kategorie gryf 2018

Lider eksportu

LIDER EKSPORTU to nagroda skierowana do przedsiębiorstw, które prowadzą i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową. Ocenie podlega nie tylko wielkość eksportu, ale również:

• dynamika wzrostu, 

• udział procentowy w całkowitej sprzedaży, 

• rodzaj i pochodzenie eksportowych towarów czy usług, 

• kooperacja z innymi firmami w zakresie zdobywania rynków zbytu.