Przejdź do komentarzy

Kategorie gryf 2019 Kategorie gryf 2019

Lider eksportu

LIDER EKSPORTU to nagroda skierowana do przedsiębiorstw, które prowadzą i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową. Ocenie podlega nie tylko wielkość eksportu, ale również:

• dynamika wzrostu, 

• udział procentowy w całkowitej sprzedaży, 

• rodzaj i pochodzenie eksportowych towarów czy usług, 

• kooperacja z innymi firmami w zakresie zdobywania rynków zbytu.