Przejdź do komentarzy

Kategorie gryf 2019 Kategorie gryf 2019

Gryf medialny
GRYF MEDIALNY to nagroda przyznawana dodatkowo jednemu z finalistów przez media patronujące konkursowi, w drodze organizowanego przez nie sondażu lub plebiscytu.