Przejdź do komentarzy

Kategorie gryf 2019 Kategorie gryf 2019

Gmina przyjazna przedsiębiorcom
GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM to nagroda skierowana do samorządów lokalnych na terenie województwa pomorskiego, które konsekwentnie i systematycznie prowadzą działania na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości na swoim obszarze.